Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

Marcamo

Hybrid SAATBAU

FAO S190

 

 • tříliniový velmi raný hybrid,
 • registrace ÚKZÚZ 2016,
 • typ zrna tvrdý až mezityp,
 • využití na siláž a biomasu,
 • vhodný na pozdní výsevy po sklizni silážního žita nebo naopak pro včasnou sklizeň siláže,
 • velmi rychlý počáteční růst,
 • střední až silný stay-green efekt,
 • plastický k výrobním podmínkám,
 • stabilní vysoký výnos kvalitní silážní hmoty s vysokým obsahem škrobu a velmi dobrou stravitelností,
 • optimální hustota porostu při sklizni:
  na siláž 90–100 000 rostlin/ha,
  na biomasu 100–105 000 rostlin/ha.