Jařiny

Kde koupíte
Oves setý

Obelisk

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2011.
Právně chráněná odrůda.

 

  • poloraná odrůda středního vzrůstu se žlutou barvou pluchy, vhodná pro potravinářské i krmné účely,
  • středně až vysoce výnosná,
  • méně odolná proti poléhání,
  • odolná proti padlí travnímu na listu a rzi ovesné, středně odolná proti komplexu listových skvrnitostí,
  • nenáročná na předplodinu,
  • podíl pluch nízký, objemová hmotnost vysoká,
  • výtěžnost ovesné rýže vysoká,
  • výsevek 4–5 MKS/ha,
  • zrno středně velké.