Jařiny

Kde koupíte
Oves nahý

Oliver

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2012.
Právně chráněná odrůda.

 

  • raná bezpluchá odrůda,
  • vysoký výnos,
  • vhodný do všech oblastí pěstování ovsa mimo podhorských,
  • kratší rostliny, dobrá odolnost poléhání,
  • střední odolnost ke komplexu listových skvrnitostí a rzi ovesné,
  • vysoký podíl předního zrna,
  • nejnižší podíl pevných pluch,
  • termín setí – co nejdříve, podle stavu
  • doporučený výsevek 4–5 MKS/ha.