Řepka ozimá

Orex

Odrůda SELGEN

Liniová odrůda.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
Registrace v ČR: 2016
Právně chráněná odrůda.

Vlastnosti:

 • první česká dihaploidní odrůda
  – geneticky stabilnější odrůdové charakteristiky,
 • polopozdní liniová odrůda, rostliny nízké až střední,
 • výnos semene – v SOZ ÚKZÚZ překonával i většinu hybridů (průměr tří let 105 %, teplá oblast 108 %),
 • dobrá odolnost proti poléhání,
 • bezproblémové přezimování (94 %),
 • nepřerůstá – umožňuje časné setí,
 • dobrá a vyrovnaná odolnost proti chorobám, odolná proti plísni šedé, středně odolná proti fomovému černání stonku, černím řepky a sklerotiniové hnilobě,
 • dvounulový obsah kyseliny erukové, velmi nízký obsah glukosinolátů,
 • HTS středně vysoká.

Pěstitelská doporučení:

 • vhodná do všech oblastí pěstování,
 • nižší potřeba hnojení N pro růst hmoty,
 • doporučený výsevek 70 semen/m².