Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Ovation

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Registrace v ČR: 2017.
Právně chráněná odrůda.

 

 

 • polopozdní nesladovnická odrůda,
 • rostliny středně vysoké (74 cm),
 • velmi vysoký výnos zrna ve všech oblastech a variantách pěstování,
 • plastická, nemá zvláštní požadavky,
 • velmi dobře odnožuje, odolnost proti poléhání střední,
 • odolná padlí travnímu (gen mlo) a nespecifickým skvrnitostem listů,
 • středně odolná proti rhynchosporiové i hnědé skvrnitosti a fuzáriím v klase, méně odolná proti rzi ječné,
 • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
 • vhodná k pěstování po obilnině i kukuřici,
 • doporučeno ošetření morforegulátorem kvůli dlouhému a těžkému klasu (vysoký počet zrn a vysoká HTZ),
 • podíl předního zrna vysoký.