Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

P8201

Hybrid PIONEER

FAO S250/Z240

 

 • raný silážní hybrid,
 • mohutné vysoké rostliny,
 • vysoké výnosy silážní hmoty s velmi dobrou stravitelností,
 • vhodný i pro výrobu bioplynu,
 • rychlý počáteční růst,
 • vhodný k pěstování v bramborářské výrobní oblasti,
 • optimální hustota porostu při sklizni:
  na siláž 80–90 000 rostlin/ha,
  na zrno 85–90 000 rostlin/ha.