Pšenice ozimá

Patras

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE.
Registrace v ČR: 2013.
Právně chráněná odrůda.

 

 • unikátní klasová odrůda,
 • polopozdní odrůda nižšího vzrůstu,
 • vyrovnaný výnos ve všech oblastech,
 • středně odolná proti poléhání,
 • odolná proti vymrzání,
 • nižší odnožovací schopnost,
 • tvoří řidší porosty s dlouhým klasem,
 • vykazuje dobrou odolnost proti většině chorob, odolná ke rzi plevové, středně odolná k fuzariózám klasů, méně odolná ke rzi travní a pšeničné,
 • nenáročná na půdní podmínky,
 • stabilní pádové číslo a objemová hmotnost,
 • doporučeno setí ve středním termínu,
 • výsevek v optimálních podmínkách 3–3,5 MKS/ha,
 • zrno velké, HTZ vysoká,
 • potravinářská jakost A.