Jařiny

Kde koupíte
Oves nahý

Patrik

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2015.
Právně chráněná odrůda.

 

  • středně raná bezpluchá odrůda,
  • velmi vysoký výnos zrna,
  • nízký podíl pluchatých zrn,
  • rostliny nižšího vzrůstu, odolné proti poléhání,
  • odolná vůči rzi ovesné a padlí travnímu na listu,
  • zrno středně velké,
  • podíl předního zrna středně vysoký.