Jařiny

Kde koupíte
Oves setý

Poseidon

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, DE.
Registrace v ČR: 2013.
Právně chráněná odrůda.

 

  • poloraná pluchatá odrůda nižšího vzrůstu se žlutou barvou pluchy,
  • velmi vysoký výnos zrna i obilek,
  • odrůda vhodná do extrémních půdně-klimatických podmínek,
  • středně odolná proti poléhání,
  • nízký podíl pluch,
  • odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, rzí ovesnou a padlím travním na listu,
  • výsevek 3–3,5 MKS/ha (rané setí), 3,5–4,2 MKS/ha (pozdní setí),
  • podíl předního zrna velmi vysoký,
  • výtěžnost ovesné rýže vysoká,