Jařiny

Kde koupíte
Svazenka

Profa

Udržovatel: OSEVA UNI, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2007.
Právně chráněná odrůda.

 

  • jednoletá pícnina s vegetační dobou 50–60 dní,
  • bohatě olistěná rostlina,
  • rychlý nárůst zelené i kořenové hmoty,
  • využitelná především jako meziplodina na zelené hnojení a pro pozemky ohrožené erozí,
  • vynikající medonosná plodina,
  • dobrá odplevelovací schopnost,
  • nenáročná na stanoviště a klimatické podmínky.