Kukuřice

Kde koupíte

PYROXENIA

EXTRÉMNĚ RANÝ HYBRID VYUŽITELNÝ JAKO MEZIPLODINA

Typ hybridu: tříliniový – Tc
Ranost: FAO 130
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., Slovensko

Vlastnosti

 • extrémně raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v nejvyšších oblastech ČR,
 • velmi tolerantní k vyššímu zahuštění porostu,
 • díky extrémní ranosti ji lze úspěšně pěstovat jako meziplodinu,
 • rychlý nárůst sušiny klasů během dozrávání.

Přednosti

 • extrémní ranost,
 • rychlý počáteční vývoj a prodlužovací růst,
 • vysoký podíl klasů a velmi vysoký obsah škrobu v silážní hmotě,
 • výborná stravitelnost vlákniny.

Doporučená oblast pěstování

 • optimální na siláž v horské oblasti, možno pěstovat v chladnější BVO,
 • možno pěstovat jako meziplodinu v kukuřičné, řepařské a lepší obilnářské oblasti, při pěstování na zrno s výsevem nejpozději do 15. 6.,
 • při pěstování na siláž s výsevem do 30. 6.,
 • možno pěstovat jako meziplodinu v horší obilnářské a bramborářské oblasti na siláž s výsevem do 20. 6.

 

 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • zrno, CCM, LKS 100 000
 • siláž 120–130 000
 • při pěstování jako meziplodina
 • zrno, CCM, LKS 90 000
 • siláž 115–120 000
 • Výživové parametry PYROXENIA
 • Škrob % 36,39
 • Stravitelná vláknina v celé rostlině % 60,15
 • SOH % 69,21
 • NEL MJ/kg 6,46