Řepka ozimá

Randy

Odrůda SAATBAU

Liniová odrůda.
Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, AT.
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.

Vlastnosti:

  • raná až středně raná liniová odrůda,
  • středně vysoké rostliny, odolné proti poléhání,
  • vysoký výnos semene, nejvýnosnější linie v Rakousku 2018,
  • velmi rychlý podzimní vývoj,
  • bezproblémové přezimování,
  • vykazuje dobrou odolnost vůči fomové hnilobě a hlízence,
  • středně vysoká HTS.

Pěstitelská doporučení:

  • snáší i pozdnější setí,
  • doporučený výsevek 70 semen/m².