Pšenice ozimá

Registana

Udržovatel: SELGEN, a.s., CZ.
Registrace v ČR: 2016.
Právně chráněná odrůda.

 

 • jarní přesívková pšenice,
 • rostliny střední až vysoké,
 • velmi vysoký výnos zrna,
 • odolná nízkým teplotám, lze proto použít pro velmi časný jarní výsev, ale také pro pozdní výsev na podzim,
 • středně odolná proti poléhání,
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolná ke klasovým fuzariózám, rzi pšeničné, plevové a braničnatce,
 • díky odolnosti k fuzariózám možno vysévat po kukuřici,
 • při ozimém výsevu doporučena zvýšená morforegulace,
 • doporučený výsevek 4 MKS,
 • vysoká HTZ,
 • pekařská jakost B.