Jařiny

Kde koupíte
Pšenice jarní

Registana

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2016.
Právně chráněná odrůda.

 

  • středně raná přesívková pšenice s velmi vysokým výnosovým potenciálem,
  • rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné k poléhání,
  • odolná nízkým teplotám,
  • doporučena pro velmi časné jarní, případně pozdní podzimní setí,
  • velmi dobrý zdravotní stav, odolná proti braničnatce v klase, rzi plevové, rzi pšeničné a fuzariózám klasů,
  • středně odolná proti padlí travnímu a braničnatce na listu,
  • výsevek 4 MKS/ha,
  • pekařská jakost B,
  • zrno velmi velké, velmi vysoká HTZ.