Jařiny

Kde koupíte
Pšenice jarní

Sensas

Udržovatel: SERASEM, FR.
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.
Právně chráněná odrůda.

 

 • poloraná osinatá odrůda nižšího vzrůstu,
 • vysoce výnosná ve všech výrobních oblastech,
 • odolná proti poléhání,
 • odolná proti porůstání zrna v klasu,
 • dobrý zdravotní stav, doporučeno preventivní ošetření proti rzi pšeničné,
 • vhodná i pro velmi časné jarní setí,
 • výsevek 3,7–5 MKS/ha dle termínu,
 • doporučeno setí po lepší předplodině,
 • ošetření morforegulátorem není nutné, případně v nižších dávkách,
 • pekařská jakost E,
 • zrno velké, HTZ vysoká.