Jařiny

Kde koupíte
Hořčice bílá

Severka

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2003.
Právně chráněná odrůda.

 

  • středně raná žlutosemenná odrůda středního vzrůstu,
  • určená k pěstování na semeno pro potravinářské účely,
  • obsah oleje v semeni střední,
  • středně odolná proti poléhání, snáší dobře sucho,
  • výskyt šedých a jinak zbarvených semen nízký,
  • vhodná do všech oblastí pěstování hořčice,
  • dobrý zdravotní stav,
  • při pěstování na semeno nutný včasný výsev, nesnáší pozdní setí,
  • výsevek 8–10 kg/ha,
  • HTZ středně vysoká.