Řepka ozimá

Sidney

Odrůda SAATBAU

Liniová odrůda.
Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, AT.
Registrace v ČR: 2013.
Právně chráněná odrůda.

Vlastnosti:

 • polopozdní liniová odrůda nižšího až středního vzrůstu,
 • výnos semene vysoký, výnos oleje střední,
 • High-oleic odrůda – 75,08 % kyseliny olejové z mastných kyselin v oleji s minimálním obsahem glukosinolátů,
 • výborné přezimování,
 • velmi dobrý zdravotní stav,
 • velmi vysoká HTS.

Pěstitelská doporučení:

 • plastická, vhodná do všech oblastí pěstování řepky, nejlepších výsledků dosahuje na středních a lehčích půdách,
 • doporučena přednostně pro intenzivní agrotechniku,
 • snáší i velmi časné setí,
 • schopna kompenzovat případné agrotechnické nedostatky,
 • doporučený výsevek 55–70 semen/m².