Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Solist

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Registrace v ČR: 2014.
Právně chráněná odrůda.

 

  • nesladovnická středně raná odrůda, vhodná pro krmivářské účely,
  • vysoce výnosná v obou variantách pěstování ve všech výrobních oblastech,
  • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání a lámání stébla,
  • odolná proti padlí travnímu na listu a fuzáriím v klase, středně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné,
  • výsevek 3,5–4 MKS/ha, v horších podmínkách až 4,5 MKS/ha,
  • zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký.