Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

Sucorn (DS1710C)

Hybrid SAATEN-UNION

FAO S280/Z280

 

 • vzrůstný porost, bujné olistění, silné a dominantní palice,
 • využití na siláž, bioplyn i zrno,
 • vysoká odolnost přísuškům,
 • stay green efekt,
 • vynikající adaptabilita různým půdním podmínkám,
 • meziročně špičková stabilita,
 • vysoká kvalita siláže díky kombinaci špičkového olistění a vysokému poměru zrna k zelené hmotě,
 • vynikající také na vlhké zrno,
 • hodnocení BSA Německo: výnos SH 8, výnos zrna 8,
 • oblast pěstování: OVO, ŘVO, KVO,
 • optimální počet rostlin/ha:
  na siláž 80–95 000,
  na zrno 75–80 000 na ha.