Jařiny

Kde koupíte
Slunečnice

SY Onestar CLP

Clearfield® Plus

hybrid SYNGENTA

 

  • raný až středně raný hybrid s normálním typem oleje pro Clearfield® Plus technologii,
  • výkonný nástupce SY Neostar,
  • velmi vysoký výnos nažek,
  • průměrný obsah oleje 48,6 %,
  • vyšší odolnost k Verticillium a hlízence ve srovnání s SY Neostar,
  • v průběhu vegetace mohutný sytě zelený fotosyntetický aparát,
  • velmi dobrá odolnost poléhání během vegetace i před sběrem,
  • doporučený výsevek:
    60–65 000 rostlin/ha (doporučujeme nenavyšovat výsevek nad tyto hodnoty).