Řepka ozimá

Tigris

Exkluzivně v nabídce

Odrůda RAPOOL | exkluzivně v nabídce OSEVA

Hybridní odrůda.
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.

Vlastnosti:

 • středně raná hybridní odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem,
 • robustní rostliny vyššího vzrůstu se silným kořenovým systémem,
 • velmi vysoký obsah oleje v semeni,
 • odolává přísuškům díky vysoce rozvinutému kořenovému systému, který zajišťuje příjem vody a živin z hlubších vrstev půdy,
 • na jaře velmi rychle startuje do vegetace a dynamicky reaguje na nárůst teplot,
 • odolná proti poléhání před sklizní,
 • dobré přezimování, velmi rychlý jarní vývoj,
 • velmi brzký začátek kvetení,
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolná vůči fomové hnilobě a černi řepkové,
 • vysoká HTS.

Pěstitelská doporučení:

 • velmi dobrá adaptace na lehké půdy a suché podmínky pěstování,
 • výborně reaguje na vyšší intenzitu pěstování,
 • doporučeno setí ve středním až pozdním termínu,
 • doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m².