OSEVA, a.s.

Jsme tradičním výrobcem osiv polních plodin se specializací na hybridy kukuřice.

Dodáváme kvalitní certifikovaná osiva, produkovaná v systému řízení jakosti ISO 9001.

Osivo kukuřice distribuujeme do 24 zemí Evropy.

Více o firmě

POLNÍ DNY 2022 – máme zaseto!

HLAVNICE | Řepka

RADOVESICE | Ozimé obilniny, Řepka

VNOROVY | Ozimé obilniny, Hrách

KUKUŘICE OSEVA HYBRIDS

PŘEDSTAVUJEME NOVINKY SEZÓNY 2022

CEGUT – FAO 260, zrno / siláž / bioplyn

SCHWARZENEGGER – FAO 260, zrno / siláž / bioplyn

osivo kukuřice – celá nabídka

TOP SILÁŽ

ZNAČKA MIMOŘÁDNÉ STRAVITELNOSTI

Tuto známku pro hybridy s nejvyšší kvalitou silážní hmoty obdržely hybridy, které vykázaly po dobu nejméně tří let zkoušení nejlepší výsledky stavitelnosti NDF (neutrálně detergentní vlákniny) a výborné výnosové i nutriční ukazatele.

více