OSEVA, a.s.

Jsme tradičním výrobcem osiv polních plodin se specializací na hybridy kukuřice.

Dodáváme kvalitní certifikovaná osiva, produkovaná v systému řízení jakosti ISO 9001.

Osivo kukuřice distribuujeme do 24 zemí Evropy.

Více o firmě

POLNÍ DNY 2022

DĚKUJEME všem návštěvníkům polních dnů a těšíme se na příští setkání!

KUKUŘICE OSEVA HYBRIDS

PŘEDSTAVUJEME NOVINKU SEZÓNY 2023

CENTA – FAO 300
Nový silážní hybrid s nadprůměrným výnosem zelené hmoty vhodný do celé řepařské a chladnější kukuřičné oblasti.

osivo kukuřice – celá nabídka

TOP SILÁŽ

ZNAČKA MIMOŘÁDNÉ STRAVITELNOSTI

Tuto známku pro hybridy s nejvyšší kvalitou silážní hmoty obdržely hybridy, které vykázaly po dobu nejméně tří let zkoušení nejlepší výsledky stavitelnosti NDF (neutrálně detergentní vlákniny) a výborné výnosové i nutriční ukazatele.

více