O nás

OSEVA, a.s.

se sídlem v Bzenci, vznikla v roce 1993 transformací státního podniku OSEVA a od roku 2008 je členem koncernu AGROFERT. Od 1. 1. 2018 je součástí společnosti i její slovenská organizační složka.

Jsme tradičním výrobcem a prodejcem osiv polních plodin se specializací na hybridy kukuřice. Naši nabídku produktů tvoří odrůdy jarních i ozimých obilnin, olejnin, luskovin a pícnin.

Již více než třicet let dodáváme kvalitní certifikovaná osiva produkovaná v sytému řízení jakosti ISO 9001. O kvalitu těchto produktů se stará pět čisticích stanic osiv nacházejících se buď přímo v místě sídla společnosti nebo v jejím blízkém okolí. Na Slovensku je následně k výrobě osiv používána jedna čisticí stanice v Marcelové.

Všechno osivo vyprodukované naší společností je vyšlechtěno tradičními šlechtitelskými metodami bez použití GMO. Osivo je vyráběno s nejvyšší možnou kontrolou, aby se zabránilo kontaminaci GMO.

NAŠÍ SPECIALITOU JE KUKUŘICE

Díky dlouhodobé spolupráci se šlechtitelskou stanicí CEZEA, jsme stálými, výhradními výrobci a distributory kukuřičných hybridů vyšlechtěných touto společností, která sídlí v České Republice.

Kukuřice představuje významnou součást našeho nabízeného sortimentu, souhrnně prezentovaného pod označením „OSEVA Hybrids“. Pod tímto komplexem jsou rovněž představovány i odrůdy kukuřice, které doplňují naše portfolio o slovenské a německé šlechtění.

Díky dlouholetému šlechtitelskému programu tyto hybridy splňují ty nejpřísnější nároky všech pěstitelů pro všechny způsoby jejich využití, a to především na základě dlouho dosahovaných výsledků na úrovni silážních a zrnových parametrů.

Některým z těchto hybridů bývá udělena známka kvality „TOP SILÁŽ“, která je určena těm s nejvyšší kvalitou silážní hmoty, vyznačující se vysokou stravitelností vlákniny ve formě neutrálně detergentní vlákniny (NDF). Tohoto ohodnocení je hybrid schopen dosáhnout vždy až po tříletém cyklu zkoušení, a to na základě konstantních výsledků v daném znaku.

NAŠE OSIVO V EVROPĚ

Nemalému zájmu se těší naše produkty i na zahraničních trzích, kde od roku 2004 postupně nacházejí uplatnění ve více než 20 zemích Evropy.