Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Bojos

České pivo

Udržovatel: Limagrain Česká republika, s. r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2005.
Právně chráněná odrůda.

 

  • sladovnická odrůda ze šlechtitelské stanice v Hrubčicích,
  • polopozdní odrůda středního vzrůstu,
  • poskytuje stabilně vysoký výnos zrna i výnos předního zrna ve všech oblastech i ročnících,
  • střední odnoživost, střední odolnost proti poléhání,
  • odolná proti padlí travnímu (gen mlo), středně odolná proti rzi ječné a hnědé skvrnitosti, středně odolná vůči rhynchosporiové skvrnitosti,
  • výsevek 3,7–4,8 MKS/ha,
  • sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“,
  • podíl předního zrna vysoký,
  • zrno středně velké, HTZ 46 g.