Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Bojos

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2005.
Právně chráněná odrůda.

 

  • polopozdní odrůda středního vzrůstu,
  • v kukuřičné oblasti poskytuje vysoký až velmi vysoký výnos předního zrna, v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti vysoký,
  • dobrá odnoživost, střední odolnost proti poléhání,
  • odolná proti padlí travnímu (gen Mlo), méně až středně odolná proti rzi ječné a skvrnitostem,
  • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
  • sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“,
  • podíl předního zrna středně vysoký,
  • zrno středně velké, HTZ 49 g.