Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Francin

České pivo

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2014.
Právně chráněná odrůda.

 

  • poloraná sladovnická odrůda,
  • rostliny středně vysoké,
  • sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“,
  • velmi vysoký výnos zrna v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti,
  • vyšší intenzita odnožování,
  • odolná proti poléhání,
  • dobrý zdravotní stav, odolná vůči rzím a lámavosti stébla, středně odolná proti padlí a listovým skvrnitostem,
  • výsevek 3,5–4 MKS/ha, v horších podmínkách až 4,5 MKS/ha,
  • podíl předního zrna vysoký,
  • zrno střední až velké.