Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

LG Slovan

České pivo

Udržovatel: Limagrain Česká republika, s. r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2022.
Právně chráněná odrůda.

 

 • sladovnická odrůda ze šlechtitelské stanice v Hrubčicích,
 • vynikající sladovnická kvalita s vysokou hodnotou extraktu,
 • středně raná až polopozdní odrůda středního vzrůstu,
 • vysoký výnos předního zrna,
 • vyšší odnoživost,
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolná vůči padlí travnímu (gen mlo),
 • dobrá odolnost k poléhání, velmi dobrá odolnost proti lámání stébla,
 • výsevek 3,6–4,7 MKS/ha,
 • sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“,
 • v ČR je v provozních zkouškách společností Plzeňský Prazdroj i Sladovny SOUFFLET ČR,
 • zrno středně velké, HTZ 47 g.