Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

LG Tosca

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Registrace v ČR: 2020.
Právně chráněná odrůda.

 

 

  • sladovnická středně raná odrůda,
  • nižší rostliny s dobrou odolností proti poléhání,
  • velmi vysoký výnos zrna v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
  • středně odolná proti lámání stébla,
  • velmi dobrý zdravotní stav, odolná vůči padlí travnímu (gen mlo),
  • výběrová sladovnická kvalita, velmi vysoký extrakt a stupeň prokvašení,
  • v ČR ji nakupují Sladovny SOUFFLET ČR a je v provozním zkoušení Plzeňského Prazdroje, v SR ji nakupují Heineken Slovensko Sladovne a LYCOS – Trnavské sladovne,
  • vysoký podíl předního zrna,
  • výsevek 3,5–4,7 MKS/ha,
  • středně velké zrno, HTZ 48 g.