Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Malz

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2002.
Právně chráněná odrůda.

 

  • polopozdní odrůda středního vzrůstu, vhodná do všech oblastí pěstování sladovnického ječmene,
  • nadprůměrný výnos zrna ve všech oblastech,
  • zdravotní stav dobrý, vykazuje střední odolnost vůči chorobám,
  • dobrá odolnost k poléhání, velmi dobrá odolnost proti lámání stébla,
  • výsevek 3,5–4 MKS/ha,
  • výběrová sladovnická jakost, podíl předního zrna vysoký,
  • sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“,
  • zrno malé, HTZ 47 g.