Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Malz

České pivo

Udržovatel: Limagrain Česká republika, s. r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2002.
Právně chráněná odrůda.

  • sladovnická odrůda ze šlechtitelské stanice v Hrubčicích,
  • polopozdní odrůda středního vzrůstu, vhodná do všech oblastí pěstování sladovnického ječmene,
  • stabilně vysoký výnos zrna i výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování,
  • středně odnožující,
  • odolná k fuzariózám v klase, středně odolná proti hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, méně odolná proti padlí travnímu,
  • dobrá odolnost k poléhání, velmi dobrá odolnost proti lámání stébla,
  • velmi dobře reaguje na vysokou intenzitu pěstování,
  • výběrová sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“,
  • výsevek 3,7–4,7 MKS/ha,
  • zrno středně velké, HTZ 48 g.